BENEV West-Brabant - Noorderkempen

De vereniging heeft tot doel het streven naar een nauwe en vriendschappelijke samenwerking en naar al wat een goede verstandhouding tussen België en Nederland kan teweegbrengen en verstevigen.

Het sterke van Benev daarbij is dat de behoefte en de daad vanuit de mensen zelf komt. Niet vanuit de overheid, niet vanuit de politiek of een bepaald economisch verband. Benev is en blijft onafhankelijk, wars van welke invloed dan ook. Het is niet zo dat alleen maar Belgisch-Nederlandse thema’s aan de orde komen. Over een breed scala van onderwerpen wordt gesproken, uitstapjes zijn georganiseerd, theater- en concertbezoeken behoren tot de mogelijkheden en bij een aanleiding laten we zeker niet na om samen feest te vieren, zoals op 6 mei 2000, het 10e lustrum, voor het eerst met leden van alle Benevs tezamen.